Предводитель Регентского Совета

Её Величество Государыня и Сиятельная Княгиня Великого Княжества Суверенных Народов Украины Великой  Святой Руси Инна Владимировна Яровая- Инна I

Заместитель Предводителя Регентского Совета

Её Сиятельство Графиня Горетая Виктория Николаевна


( Виписка з Статуту )

8.РЕГЕНТСЬКА РАДА  

1.Регентська Рада  призначається при першому призначенні установчими зборами, а надалі Дворянськими зібраннями при голосуванні 2/3 дворян.

2.Регентську Раду очолює Предводитель  Регентської Ради. При першому призначенні  призначається    установчими зборами. Діє безстроково. Рішення про зміну приймається Дворянським зібранням не менше ¾ голосів дворян.

3. Предводитель  Регентської Ради:
- Очолює і керує роботою Регентської Ради;
-Керує майном та коштами Організації;
- Керує поточною діяльністю Організації;
- Представляє Організацію у взаєминах з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, вітчизняними та зарубіжними юридичними особами, 
громадянами та інше;
-Укладає від імені Організації договори, контракти, угоди, видає доручення, веде переговори, веде фінансові відносини Організації;
- Підписує пред'явлені від імені Організації претензії та позови проти юридичних і фізичних осіб, в тому числі зарубіжних;
- Здійснює інші функції, які не входять до компетенції інших органів  Організації.
-Організовує процесс звітування перед  податковими органами .
-Розробляє та впроваджує внутрішні положення Організації.
4. Прийняття рішень Регентська Рада може здійснювати, як безпосередньо, так і шляхом використання засобів зв’язку: скап, вайбер, СМС повідомлення, інтернет та інше. 
5. Звітування Регентської Ради проводиться  щорічно на Дворянських зібраннях.