МЕТА ТА НАПРЯМКИ

 Головною метою Організації є  задоволення духовних, економічних, соціальних, культурних, екологічних, валеологічних та інших інтересів, виключно служіння рідним, близьким, своїй Вітчизні, вічному гармонійному розвитку  на Землі та у Всесвіті.

 Організація працює не лише на задоволення певних потреб її учасників, але й на задоволення потреб суспільства.

 Основними напрямками діяльності Організації є:

- сприяння вільному і всебічному розвитку особистості;
– формування суспільства на принципах освіченості,  духовності, патріотизму, валеологичної грамотності,  громадянської активності; 
– розробка та реалізація проектів та програм, направлених на підтримання та розвиток статутних завдань громадської організації для задоволення духовних, економічних, соціальних, культурних, екологічних, валеологічних та інших інтересів.
– сприяння пошуку та застосуванню форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі держави;
– розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із організаціями інших країн з метою виконання мети та завдань громадської організації та з метою зміцнення дружби та взаєморозуміння між народами, взаємодії та обміну досвідом;
– фізичне та моральне оздоровлення нації, шляхом пропагування ідей здорового образу життя, виховання патріотичних почуттів, залучення молоді до участі у спортивно-масових заходах, заняття спортом;
– сприяння поширенню в суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей;
– організація зборів, семінарів, змагань, зльотів, конференцій та інше для виконання цілей та завдань громадської організації;
– встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності з різними організаціями, підприємствами та установами;
– залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами.

Громадська організація "Міжнародне Дворянсько-Родове Суспільство в Україні" зареестрована 01.06.2017 р.

Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
Статут